Colofon

Bestuur

Voorzitster
Esther van der Heijden-Vendrig

voorzitter@de5dorpen.nl

Penningmeester
Hetty Koeleman
penningmeester@de5dorpen.nl
Rabobank: NL23 RABO 0380 4188 00

Ten name van Schaats- en Hardrijders-
vereniging de 5 Dorpen 

Secretaris
Margot Timmerman

secretariaat@de5dorpen.nl

 

Leden bestuur

Technische commissie
Bart Kuil

techcie@de5dorpen.nl

Jeugdcommissie
Marcel van Huissteden

jeugdcommissie@de5dorpen.nl

Toerschaats commissie
Karin Peek

toerschaatsen@de5dorpen.nl

Redactie
vacature

redactie@de5dorpen.nl

 

Wedstrijdsecretariaat

Liesbeth van Erp
wedstrijdsecr@de5dorpen.nl

Wedstrijd- en Technische Commissie

Bart Kuil
Sierd Hoekstra
Ad van Doorn
Liesbeth van Erp

 

Trainingsabonnementen

Bart Brinksma
abonnementen@de5dorpen.nl

 

Toerschaatsabonnementen

Karin Peek
toerschaatsen@de5dorpen.nl

 

Jeugdcommissie

Marcel van Huissteden
Marlies Galesloot
Margot Timmerman
Olav Dijst
Bert-Jan van Wichen

jeugdcommissie@de5dorpen.nl

 

Redactie

Daniëlle Klok
Annette Post
Annette van der Elst
 

 

Kledingcommissie

Esme Koolen
kledingcie@de5dorpen.nl

Trainers

Henk van Benten
Theo Boers
Carlo Groot
Sybren Hijkoop
Sierd Hoekstra
Jos Lem
Harry Meester (fietstrainer recreanten)
Dennis Pont
Herman Rozendaal

 

Lief & leed

Ad van Doorn
liefenleed@de5dorpen.nl

www.facebook.com/de5dorpen

 

Ereleden

Theo Boers
Pieter Donkers
Bram de Groot
Jaap van der Lee
Ton Vendrig
Egbert Lamberts

 

Leden van verdienste

Frits Berkel
Jelmer Beulenkamp
Nelly van der Hoorn
Richard Kroone
Anneke van der Lee
Harry Meester
Joop Punselie
Herman Roosendaal
Lex Soeters
Dirk van de Velden
Maartje Bekkers
Henk van Benten
Olav Dijst

 

Bent u geinteresseerd in de Privacyverklaring van de 5 Dorpen dan kunt u die hier downloaden.