Contributie en abonnementsgeld

Op deze pagina vindt u actuele informatie over de huidige contributie & abonnementsgelden.
De lidmaatschapskosten bestaan uit: 1. KNSB-contributie, en 2. abonnementsgeld voor de club.

seizoen 2013-1014 Contributie en abonnementsgeld    
left bnnr 125x500
CONTRIBUTIE KNSB   euro  
Jeugd (t/m 18 jaar)   45  
Hardrijders t/m 16 jaar   82  
Hardrijders > 16 jaar   94  
Toerrijders   63  
Toerrijders 65-plus   63  
ABONNEMENTEN   euro  
Hardrijders Pupillen (t/m 12 jaar) 97  
  Junioren B en C (13 t/m 16 jaar) 97  
  Junioren A en neo-senioren (17 t/m 22 jaar) 116  
  Senioren en masters (vanaf 23 jaar) 116  
Toerschaatsers Jeugd (12 t/m 16 jaar) 56,50  
  Volwassenen 94  
  Veteranen (65-plus) 74  

Opmerkingen :
1. Nieuwe pupillen & jeugdleden zijn verplicht om een schaatsmuts bij de vereniging aan te schaffen. De kosten van deze muts bedragen 7,50 euro.
2. Als peildatum geldt de leeftijd, die men op 1 juli van het betreffende schaatsseizoen heeft.
3. De licentie is geldig t/m 30 juni en wordt automatisch verlengd voor een volgend seizoen, tenzij de licentiehouder via zijn vereniging minimaal 2 maanden voorafgaand aan de expiratiedatum (1 juli) schriftelijk aangeeft geen licentie voor een volgend seizoen meer te willen hebben.
4. Een nieuw lid moet ook nog een toegangspas voor de Jaap Edenbaan (JEB) aanschaffen, de kosten hiervan bedragen echter slechts 5 euro (anno 2013). Bovendien is dit een soort statiegeld; u krijgt dit bedrag weer -bij de JEB-kassa- terug, als u in de toekomst onverhoopt stopt met schaatsen. Restitutie vindt plaats door het personeel van de Jaap Edenbaan, onze schaatsvereniging 'de 5 dorpen' heeft hier verder geen bemoeienis mee.
5. De toegangspas wordt ieder jaar automatisch 'opgewaardeerd' als u lid bent van de vereniging, zodat u 'm weer in dat seizoen kunt gebruiken.

Rekenvoorbeeld :
Uw 13-jarige kind (geboortedag 23 aug) wil zich aan het begin van het seizoen (in juli) opgeven als lid van schaatsvereniging 'de 5 dorpen'.
Op de peildatum is uw kind 13, en valt zodoende in de categorie 'junioren C'. De totale kosten van het eerste schaatsseizoen bedragen dan:

    • Contributie KNSB:                       €   45
    • Abonnement schaatsvereniging:   €   97
    • Toegangspas JEB                        €     5
    • Schaatsmuts                              €     7,50
    • TOTAAL                                      € 154,50